آخرین اخبار و اطلاعیه ها

قوانين بر جا مانده و ارتقاء و رفع مشكل تعاوني ها اولويت اول اتاق در سال جديد مي باشد.

سيدحسين مجتبوي رئيس اتاق تعاون استان در ديدار با مديركل تعاون خراسان رضوي گفت: قوانين بر جا مانده و ارتقاء و رفع مشكل تعاوني ها اولويت اول اتاق در سال جديد مي باشد.

جزئیات خبر

تميهدات اتاق تعاون خراسان رضوي در مقابله با بيماري كرونا /جهش توليد به انرژي نياز دارد

كارنامه موفق اتاق تعاون خراسان رضوي در مقابله با كرونا

رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي و مدير روابط عمومي اتاق تعاون ايران در گفت و گوي اينترنتي با برنامه تحريريه اقتصاد شبكه ايران كالا پيرامون اقدامات صورت گرفته در حوزه مقابله با بيماري كرونا و جهش توليد را تشريح كردند.

جزئیات خبر