آخرین اخبار و اطلاعیه ها

چهارمين جلسه برگزاري بزرگداشت هفته تعاون استان خراسان رضوي

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ چهارمين جلسه بزرگداشت هفته تعاون با حضور رئيس، اعضاي هيأت رئيسه و بازرس اتاق، مديركل دفتر بانوان استانداري خراسان رضوي، مديريت تعاون و كارشناسان اداره‌كل، رئيس خانه تعاونگران و مديران عامل اتحاديه‌ها و شركت هاي تعاوني‌ استان با دستور جلسه برنامه ريزي مراسم هفته تعاون و هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاه هفته تعاون در محل بازار ملل برگزار شد.

جزئیات خبر