آخرین اخبار و اطلاعیه ها

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان: اولويت واگذاري هاي بخش تعاون با اتاق تعاون استان مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ هيأت رئيسه و بازرسين اتاق تعاون استان با مديركل جديد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديدار و گفت و گو كردند.

جزئیات خبر

رشد و توسعه تعاون در گرو استفاده از تمامي ظرفيت ها و تقويت اين بخش است.

حميد رضا پناه سرپرست اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي،در ديدار و گفتگو با مدير عامل شركت تعاوني مرزنشينان سفير سرخس و شركت تعاوني برتر ملي و مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي مرزنشينان استان گفت:

رشد و توسعه تعاون در گرو استفاده از تمامي ظرفيت ها و تقويت اين بخش است.

جزئیات خبر

عدالت اجتماعي ،توسعه اقتصادي و ايجاد ثروت با تقويت بخش تعاون ميسر خواهد بود.

حميد رضا پناه سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي در راستاي پيگيري برنامه هاي بخش تعاون و در جلسه با كاركنان مديريت تعاون گفت:

عدالت اجتماعي ،توسعه اقتصادي و ايجاد ثروت با تقويت بخش تعاون ميسر خواهد بود.

جزئیات خبر