آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دعوت رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي از تعاونگران براي حضور پرشور و گسترده در انتخابات

اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي، طي پيامي از جامعه تعاون استان، براي حضور پرشور و گسترده در انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر دعوت به عمل آورد.

جزئیات خبر

شناسايي ۳ مشكل اساسي فعالان اقتصادي بخش تعاون در خراسان رضوي

سرپرست معاونت امور استانها و اتحاديه هاي اتاق تعاون ايران مطرح كرد؛

شناسايي ۳ مشكل اساسي فعالان اقتصادي بخش تعاون در خراسان رضوي

جزئیات خبر

توسعه بخش تعاون و كمك به رفع موانع، اولويت اول اتاق و اداره كل مي‌باشد.

اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي: توسعه بخش تعاون و كمك به رفع موانع، اولويت اول اتاق و اداره كل مي‌باشد.

در راستاي چهارشنبه هاي پشتيباني و مانع زدايي صورت گرفت:

همزمان با سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها و در راستاي پيگيري و حل مشكلات و موانع اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني استان، معاونت امور پارلماني، حقوقي و امور استان ها و اتحاديه هاي اتاق تعاون ايران، هيأت رئيسه و بازرسين اتاق تعاون استان، مديريت تعاون و معاونين و كارشناسان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مدير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مشهد و جمعي از مديران اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني و كارشناسان حوزه تعاون با حضور در شركت تعاوني فني مهندسي كاركنان ايران خودرو خراسان، غرفه‌هاي اتحاديه و تعاوني‌هاي صنايع دستي و گردشگري استان در بازار ملل و شركت تعاوني هنرمندان كارآفرينان گلبهار بازديد و با مديران اين تعاوني ها گفتگو نمودند.

جزئیات خبر