زمان، نحوه ملاقات و ارتباط با رئيس اتاق تعاون استان و ساير حوزه هاي ذيربط اعلام شد. 1400/11/30

 به اطلاع تمامي متقاضيان، اعضاي شركت هاي تعاوني، مديران عامل و ساير مراجعان محترم مي رساند، برنامه ملاقات عمومي آقاي "هادي ابوي" رياست محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوي به شرح ذيل مي باشد:

  • روزهاي دوشنبه هر هفته از ساعت 9 الي 12 در محل اتاق تعاون استان، واقع در بلوار خيام، نبش خيام 28، پلاك 2 ( ساختمان پيشگامان ) طبقه چهارم .
  • ضروري است مراجعان محترم حداقل يك روز قبل از مراجعه، با تلفن 37663844 - 37679773 داخلي 113 ( سركار خانم مهندس قنبري ) تماس حاصل و ضمن اعلام، جهت حضور هماهنگي فرمايند. 

ضمناً در صورتي كه موضوع به يكي از حوزه هاي تخصصي ( امور داوري، اداري، ثبت شركت ها، فناوري اطلاعات و ارتباطات، آموزشي و فرهنگي، مالي و حسابداري، هماهنگي امور اقتصادي، و روابط عمومي ) مربوط مي شود، پيشنهاد مي شود جهت تسريع در طرح موضوع و دريافت نتيجه با واحد مربوطه در ميان گذاشته شود. مسئولان ذيربط به شرح ذيل مي باشند: 
 

حوزه/موضوع

نام و نام خانوادگي مسئول

سمت

شماره تماس داخلي

اداري و دفتر رياست

سركار خانم مهندس قنبري

معاون دبيرخانه و رئيس دفتر رياست

داخلي 113

مالي و حسابداري

آقاي ارس نژاد

معاون امور مالي و حسابداري

37055340

تجاري - اقتصادي

آقاي عرب

معاون امور هماهنگي اقتصادي

 داخلي 122

آموزش، پژوهش و فناوري

آقاي مهندس كلانتري

معاون آموزشي و فناوري اطلاعات

 داخلي 121

مركز داوري

سركار خانم مهتابي

مسئول دبيرخانه مركز داوري

37055340

كارت بازرگاني

سركار خانم ملكيان

مسئول واحد كارت بازرگاني

 داخلي 120

ثبت و تشكيل تعاوني ها

آقاي خادمي

مسئول واحد ثبت و تشكيل تعاوني

 داخلي 103 

روابط عمومي

آقاي مهندس كلانتري

مسئول واحد روابط عمومي

داخلي 121

 

{ملاقات عمومي؛ تكريم ارباب رجوع}