پيام تبريك انتصاب "حسن نوري زاده" به عنوان سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي 1403/02/08

برادر گرامي جناب آقاي مهندس نوري زاده سرپرست محترم معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي انتصاب بجا و شايسته جنابعالي را به عنوان سرپرست هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي را كه بر پايه تعهد، كارآمدي، شايستگي و تخصص همراه با تجارب ارزشمند حضرتعالي در جايگاه فرماندار سرخس نيز بوده است، را صميمانه تبريك و تهنيت عرض مينمايم. رجاي واثق داريم اين انتصاب شايسته زمينه ساز افقي روشن و آينده اي پر از اميد  در راستاي برنامه‌هاي تحول گراي  دولت مردمي سيزدهم به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي خواهد بود. دوام توفيقات و مزيد عزت و موفقيت روز افزون جناب عالي را از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.