تجليل و تقدير از نمايندگان برتر اتاق تعاون در شهرستان هاي خراسان رضوي توسط رئيس اتاق تعاون استان 1403/02/07

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون خراسان رضوي، در جلسه اي كه تمامي 29 نماينده اتاق تعاون در سطح استان ( شهرستان هاي تابعه خراسان رضوي ) حضور داشتند، از بين اين نمايندگان سه نفر به عنوان نماينده برتر توسط رئيس و هيئت رئيسه اتاق تعاون خراسان رضوي انتخاب گرديدند. 1⃣ "منتخب برتر به دليل ارتباط موثر با مسئولين استاني و شهرستاني در جهت رشد تعاوني ها" جناب آقاي "دلشاد " نماينده محترم اتاق تعاون خراسان رضوي در شهرستان تربت جام - مسئول منطقه يك اتاق تعاون 2⃣ "منتخب برتر به دليل اجراي همايش ها مختص تعاون، كار و جامعه كارگري"جناب آقاي "كميلي" نماينده محترم اتاق تعاون خراسان رضوي در شهرستان سبزوار - مسئول منطقه چهار 3⃣ "منتخب برتر به دليل "ترويج فرهنگ تعاون و برگزاري كلاس هاي آموزشي"جناب آقاي "سيادتي" نماينده محترم اتاق تعاون خراسان رضوي در شهرستان كاشمر - مسئول منطقه سه