بازتاب خبري - گفت‌وگوي خبرگزاري ايسنا با رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي 1403/01/08

وي با بيان اينكه در اصل ۴۴ قانون اساسي اقتصاد به بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است، گفت: در اين اصل تاكيد شده كه بخش خصوصي مكمل بخش دولتي و تعاوني است تا مردم نقش داشته باشند، عده‌اي خاص در حوزه‌هاي اقتصادي بزرگ نشوند و از تبعيض‌ها فاصله گرفته شود. 🔹 "ابوي" بيان كرد: بخشي از شعارهاي سال‌هاي گذشته عملي شده و بخشي عملي نشده، اما اگر مسؤولان، دولت و مجلس به خوبي عمل كنند و مبنا را مردم بگذارند، شعار سال محقق خواهد شد. مراد از مردم اين نيست كه يك فرد خصوصي در حوزه‌اي توليد بزرگ راه بيندازد، اين نوعي توليد بوده، اما فرمايش مقام معظم رهبري مشاركت مردم است. 🔹 رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي ادامه داد : مردم بايد با سرمايه‌گذاري خرد بتوانند در توليد نقش داشته باشند كه بهترين شيوه تعاوني است. در تعاوني مردم با سرمايه‌گذاري‌هاي كم به توزيع ثروت و سود عدالت‌محور دست پيدا مي‌كنند. شركت‌هاي تعاوني نسبت به بخش خصوصي استفاده كمتري از تسهيلات دارند، زيرا يكسري ظرفيت‌ها دور هم جمع مي‌شوند. 🔹 وي با اشاره به اينكه امسال تحقق شعار سال بهتر خواهد بود، بيان كرد: در مجلس تغييرات اساسي در حوزه نمايندگان ايجاد شده و درصد قابل ملاحظه‌اي از نمايندگان جديد با ايده و فكر نو وارد شده‌اند كه موضوع توليد در شعارها و صحبت‌هاي آن‌ها مطرح بوده است و در حوزه توليد و مشاركت واقعي مردم حرف دارند. 🔹 "ابوي" افزود: توقع داريم مجلس كمك كند، قوانين و مقررات زائد را حذف كند و قوانين جديدي تعيين نكند كه دست و پاي مردم بسته شود. بايد به فعاليت‌هاي تعاوني كمك كنيم تا مردم مشاركت داشته باشند. 🌐
لينك خبر : isna.ir/xdQP3m