نشست مشترك اتاق تعاون خراسان رضوي با اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف فرهنگيان 1400/08/25

رئيس اتاق تعاون استان خراسان رضوي، اتحاديه شركت هاي تعاوني مصرف را بازوي توانمند اتاق دانست و گفت: اتحاديه هاي تعاوني مصرف علاوه بر يك تشكل، در فعاليت اقتصادي نيز نقش مهمي را ايفا مي كنند، قطعا اين اتحاديه ها مي توانند در شرايط بحران كنوني به عنوان يك بازوي اجرايي قوي در كنار دولت به منظور توزيع عادلانه كالا كمك شاياني داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛  آذري رئيس اتاق تعاون استان خراسان رضوي، به لزوم همياري و همكاري با اتحاديه ها و تعاوني‌ها تاكيد و استفاده از پتانسيل‌هاي اين بخش در جهت ارتقاء و توانمندسازي تعاون را اولويت كاري اتاق مطرح كرد.

وي با اشاره به گذشته و نقش تعاون در توزيع عادلانه كالا گفت: تعاوني هاي مصرف از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون نقش موثري را در پيشبرد اهداف و عدالت اجتماعي ايفا كرده و در شرايط تحريم اقتصادي نيز با توزيع عادلانه كالا ميان اقشار كم درآمد و نيازمند جامعه توانسته اند نقش به ‌سزايي را در تعديل قيمت داشته باشند، واقعيت اين است كه شبكه تعاوني هاي مصرف داراي پتانسيل و ظرفيت هاي فراواني است كه بايستي از آن به درستي و در جهت رفاه مردم استفاده كرد.

آذري افزود: سابقه فعاليت رسمي بخش تعاون در اقتصاد ايران به بيش از ۳۵ تا ۴۰ سال قبل بر مي گردد اما متاسفانه فرهنگ بخش تعاون در اقتصاد كشور كمرنگ شده است.

وي با اشاره به گستردگي شبكه مصرف در سطح استان خراسان رضوي گفت: اين اتاق همچون گذشته آمادگي خود را جهت توزيع عادلانه كالاهاي اساسي توسط اتحاديه هاي مصرف و تعاوني هاي تحت پوشش، اعلام و اتصال زنجيره توليد تا مصرف بدون واسطه به همديگر را خواستار است.

رئيس اتاق تعاون با اشاره به اهميت موضوع صادرات و نقش موثر آن در بهبود اقتصاد كشور افزود: اتحاديه هاي مصرف بايستي علاوه بر حوزه عملكرد خود در ميزهاي بازرگاني خارجي اتاق شركت نمايند تا در زمينه صادرات نيز فعال شوند.

لازم به ذكر است در اين جلسه هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان به بيان نكته نظرات خود پرداختند.