به همت اتاق تعاون خراسان رضوي صورت پذيرفت: راه‌اندازي ميز كشوري افغانستان 1400/05/10

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ جلسه هماهنگي با تجار افغان به منظور راه‌اندازي ميز كشوري افغانستان با حضور رئيس و دبير اتاق تعاون، تجار افغانستان، مديران بازار ملل و مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي صنايع‌دستي و گردشگري در دفتر رياست اتاق تعاون خراسان رضوي برگزار شد.

اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون استان ضمن تاكيد بر اهميت تدوين و راه‌اندازي برنامه‌هاي ارتقاي ظرفيت براي تاجران و صادركنندگان دو كشور گفت: افزايش آگاهي در خصوص چگونگي تجارت بين دو كشور از موضوعات اصلي و حائز اهميت مي باشد كه بايستي با برگزاري ميز افغانستان و معرفي ظرفيت‌هاي دو كشور آن را تا حصول نتيجه پيگيري نمود.

 

آذري با اشاره به محوريت صادرات و واردات افزود: شناسايي بازار هدف و نيازسنجي مواد مورد نياز هر دو كشور از مهمترين عوامل براي تحقق اين موضوع مي باشد.

 

وي در ادامه، بررسي استانداردها، قوانين گمركي، تجاري و ... دو كشور را حائز اهميت دانست و گفت: بايستي از ابتدا با بررسي دقيق قوانين و استانداردهاي بازار هدف نسبت به شناسايي پتانسيل ها، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي ايجاد شده جهت سهولت در توسعه تجارت دو كشور اقدام نمود.

 

رئيس اتاق تعاون استان با تاكيد بر همكاري تجار افغانستان با تعاونگران اظهار داشت: با توجه به بيش از 7 هزار تعاوني در رسته هاي مختلف و مرز مشترك اين استان با كشور افغانستان بايستي با برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل مدون و معين براي تعيين نحوه فعاليت تجار و معرفي كالاهاي تعاونگران به تجار افغان و بالعكس توسعه صادرات و واردات بين دو كشور را ارتقا بخشيد.

اسماعيل آذري با اشاره به پتانسيل ها و امتيازات منطقه ويژه اقتصادي سرخس گفت: مي توان اين منطقه را به عنوان ظرفيتي جهت تبادل و ترانزيت كالا معرفي كرد.

 

وي استقرار رايزن بازرگاني در دو كشور را جهت تسهيل در امور صادرات و واردات امري مهم دانست و افزود: براي تضمين پرداخت وجه و دريافت كالا بايستي تجار افغان با راه اندازي شركت تعاوني اقدام به بررسي، نظارت و تعيين تضامين و ... نمايند و همچنين مركز داوري اتاق تعاون به عنوان مرجع رسيدگي به شكايات اين طرح مدنظر قرار داده شود.

 

لازم به ذكر است در ادامه اين جلسه هر يك از حاضرين به بيان نكته نظرات خود پرداختند.