چهارمين جلسه برگزاري بزرگداشت هفته تعاون استان خراسان رضوي 1400/04/13

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ چهارمين جلسه بزرگداشت هفته تعاون با حضور رئيس، اعضاي هيأت رئيسه و بازرس اتاق، مديركل دفتر بانوان استانداري خراسان رضوي، مديريت تعاون و كارشناسان اداره‌كل، رئيس خانه تعاونگران و مديران عامل اتحاديه‌ها و شركت هاي تعاوني‌ استان با دستور جلسه برنامه ريزي مراسم هفته تعاون و هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاه هفته تعاون در محل بازار ملل برگزار شد.

مهندس اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون استان ابتدا ضمن خوش آمدگويي به تعاونگران، با تاكيد بر حضور حداكثري و فعال اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني در اين رويداد بزرگ از آنان در برگزاري نمايشگاه هفته تعاون دعوت و اين مهم را نقطه عطفي در روابط تجاري ايران و افغانستان دانست.

وي مراسم بزرگداشت هفته تعاون را فرصت مغتنمي جهت ارائه گزارش و شناساندن بهتر تعاون به مردم عنوان نمود.

آذري با اشاره به اوضاع  اقتصادي كشور، يكي از شاهراه هاي اساسي برون رفت از بحران هاي اقتصادي را توجه و تقويت بخش تعاون دانست و گفت: در حال حاضر فرصت هاي زيادي در استان وجود دارد كه تجار افغان مي توانند در آن سرمايه گذاري نمايند.

وي تقويت همكاري‌هاي اقتصادي و تشكيل ميز اقتصادي بين دو كشور را امري مهم دانست و اظهار اميدواري كرد كه اثرات مثبت اين فعاليت تجاري به تمام فعالان حوزه تعاون در استان كمك شاياني ميكند.

 مدير تعاون استان نيز ضمن ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي جلسه قبل در خصوص برگزاري نمايشگاه هفته تعاون، دستاوردها و اهميت آن مواردي را بيان داشت.

در ادامه اين جلسه روئساي كميسيون هاي تخصصي اتاق تعاون استان در سال 1399 تجليل و احكام روئساي جديد تقديم گرديد.

لازم به ذكر است در خاتمه، مديران استان ضمن بازديد از بخش هاي مختلف بازار بزرگ ملل جهت استفاده در هفته تعاون و با مديران اين مجموعه در خصوص همكاري هاي مشترك گفت و گو نمودند.

 

موارد مصوب شده جهت اجرا در ايام هفته تعاون به شرح ذيل مي باشد:

هماهنگي با صدا و سيما براي زيرنويس برنامه هاي بزرگداشت هفته تعاون

اطلاع رساني لازم را به شركت هاي تعاوني زير مجموعه جهت حضور در نمايشگاه

تجهيز حداقل يك غرفه جهت ارائه فعاليت هاي اتحاديه و شركت هاي تعاوني

ارائه سهميه عادي و ويژه و ارائه تخفيف ويژه به اعضا

برگزاري كارگاه ها و همايش هاي آموزشي عمومي و تخصصي در محل و همزمان با برگزاري نمايشگاه

برگزاري نمايشگاه و تشكيل ميز تجاري افغانستان در محل و زمان نمايشگاه

ارائه بن خريد و ارائه آموزش هاي كوتاه مدت  به بازديدكنندگان

ارائه محصولات توليدي، آموزش فعاليت آبزي پروري به علاقمندان و آموزش متنوع طبخ ماهي براي بازديد كنندگان

حضور تعاوني هاي دهياري استان در نمايشگاه و ارائه محصولات پروتئيني

هماهنگي جهت بازديد از كشتارگاه صنعتي مرغ و گوشت براي تعاونگران

هماهنگي جهت ارائه خدمات ايران خودرو

برگزاري وركشاپ و آموزش نقاشي به شرط اشتغال براي 50 نفر

برگزاري مراسم بزرگداشت سر كار خانم عليخاني

شناسايي و تجليل از شركت هاي تعاوني بانوان فعال شهرستانها

ارائه ادوات زنبور داري، آموزش زنبور داري و ارائه تخفيف محصولات

حمايت از فعاليت هاي اتحاديه و شركت هاي تعاوني بانوان در هفته تعاون

هماهنگي جهت برگزاري دو برنامه راديويي اقتصادي و صداي تعاون

پيگيري جهت برگزاري شوراي گفتگو در هفته تعاون

برگزاري مراسم براي تجليل از صادر كنندگان نمونه بخش تعاون

تشكيل كار گروه نمايشگاه استاني و انجام كارهاي اجرايي

پيگيري و انجام ساير فعاليت هاي پيش بيني شده براي جشنواره تقدير از تعاوني هاي برتر