سومين جلسه برگزاري بزرگداشت هفته تعاون استان خراسان رضوي 1400/03/30

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ سومين جلسه برگزاري بزرگداشت هفته تعاون با حضور رئيس و دبير اتاق تعاون، مديريت و كارشناسان تعاون اداره كل، كارشناس بانك توسعه و برخي از مديران اتحاديه هاي تعاوني در سالن جلسات اداره كل تعاون برگزار شد.

اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون استان ضمن خوش آمدگويي به حاضرين، پيگيري مشكلات تعاوني ها در بهنگام سازي سامانه جامع نظارت را امري مهم دانست و گفت: اين موضوع كه سامانه جامع نظارت، موجب شفافيت، تقويت نظارت، تجميع بانك اطلاعاتي بخش تعاون كشور و ... مي گردد امري مهم و غيرقابل انكار است وليكن ابتدا بايستي ايرادات سامانه مذكور را برطرف كرد چرا كه بدين صورت آن دسته از تعاوني هاي فعالي كه داراي سهامداران بالا مي باشند با توجه به ايرادات سامانه نمي توانند بهنگام سازي خود را انجام و در نتيجه امتيازات پاييني كسب مي نمايند كه اين خود باعث نارضايتي مي گردد.

رئيس اتاق تعاون استان در ادامه به اهميت شناسايي نخبگان و استفاده از تجربيات پيشكسوتان در جهت پيشبرد اهداف بخش تعاون اشاره و گفت: جوانان و نخبگان مي توانند با تجميع دانش و تشكيل شركت تعاوني با ايده هاي خود كشور را در برخي از كالاها خودكفا كنند و بايستي از فرصت به وجود آمده جهت معرفي اين تعاوني‌ها در كشور و اجراي ايده‌هاي نوين آن‌ها در ساير بخش‌ها استفاده كرد.

وي مراسم بزرگداشت هفته تعاون را فرصت مغتنمي جهت ارائه گزارش و شناساندن بهتر تعاون به مردم عنوان نمود.

آذري با اشاره به اوضاع  اقتصادي كشور، يكي از شاهراه هاي اساسي برون رفت از بحران هاي اقتصادي را توجه و تقويت بخش تعاون دانست و گفت: تعاون شريان حيات بخش اقتصاد كشور است.

مهندس مختاري مديريت تعاون اداره كل نيز در سخناني ضمن تاكيد بر اهميت برگزاري هرچه باشكوه تر هفته تعاون گفت: اين هفته با هدف شناسايي و معرفي الگوهاي برتر بخش تعاون و به منظور ارتقاي روحيه تعاوني هايبرتر برگزار مي گردد.

شايان ذكر است در ابتداي جلسه رئيس اداره آموزش، ترويج و تحقيقات اداره كل تعاون پيشنهادات برگزاري هفته تعاون و جشنواره تقدير از تعاوني هاي برتر را ارائه و مديران اتحاديه ها به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند.