بازديد از غرفه‌هاي اتحاديه و تعاوني‌هاي صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي در بازار ملل 1400/03/05

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي در راستاي چهارشنبه هاي پشتيباني و مانع زدايي صورت گرفت:

🔻 حضور #معاونت_امور پارلماني، حقوقي و امور #اتاق‌ها و #اتحاديه‌هاي اتاق تعاون ايران، #هيأت_رئيسه_و_بازرسين #اتاق_تعاون، #معاونت_تعاون و مديران و كارشناسان #اداره_كل_تعاون، مديريت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مشهد، مديران #بانك_توسعه_تعاون و مديران عامل اتحاديه‌هاي تعاوني استان در #نمايشگاه_ملل و بازديد از غرفه‌هاي #اتحاديه و تعاوني‌هاي #صنايع_دستي_و_گردشگري خراسان رضوي

▫️ لازم به ذكر است در اين بازديد امكانات و موقعيت #بازار_ملل جهت #نمايشگاه_هفته_تعاون بررسي و با مديران مربوطه در اين خصوص گفت‌و‌گو شد.

▫️ همچنين در حاشيه اين بازديد مديران عامل اتحاديه‌ها جهت استفاده از امكانات بازار با مسئولين مرتبط ديدار و به گفت‌وگو پرداختند.

🔺 در خاتمه از زحمات مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي صنايع دستي با اهدا #تقديرنامه قدرداني به عمل آمد.