ايجاد سامانه نمايشگاهي و خريدوفروش صنايع ساخت‌وساز در اتاق تعاون ايران/ارزيابي عملكرد اتاق‌هاي تعاون 1399/12/03

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، علي مطيع جهاني معاون پشتيباني، برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به سامانه ارزيابي عملكرد اتاق هاي تعاون كشور، اظهار داشت: ارزيابي با تعيين، سنجش و نمره دهي به استانداردهاي عملكرد از اركان مهم ارزيابي عملكرد است.

وي ادامه داد:  ارزيابي بر اين اساس، كمك مي كند تا خصوصيات، كيفيت، مهارت، ظرفيت و پتانسيل بالقوه براي آينده مشخص شود.

مطيع جهاني با بيان اينكه ارزيابي اتاق‌هاي كشور در دو شاخص مورد بررسي قرار مي گيرند، گفت: شاخص عمومي شامل محور مديريت، محور توانمندسازي و شاخص اختصاصي شامل محور خدمت، محور نظارت مي‌شود.

وي افزود: طرح ارزيابي عملكرد اتاق هاي تعاون كشور از سال ۹۷ آغاز شده و دو دوره موفق را پشت سر گذاشته است.

معاون پشتيباني، برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون ايران در بخش ديگري از اين گفتگو به دستاوردهاي اين ارزيابي اشاره كرد و بيان داشت: آشنايي با اقدامات و فعاليت هاي اتاق ها و اشتراك تجربيات موفق، برنامه ريزي براي برنامه هاي بلند مدت اتاق، شناسايي نقاط ضعف و كمك به بهبود فرآيندها، هماهنگي و انسجام و ايجاد ارتباط موثر بين اتاق هاي كشور از مهمترين دستاوردهاي اين طرح محسوب مي شود.

از اين پس اتاق هاي كشور مي‌توانند با ورود به نشاني www.iccarzyabi.ir  اطلاعات خود در  اين سامانه به صورت الكترونيكي بارگذاري كنند.

اين مقام مسئول همچنين از ايجاد سامانه ديگري توسط اتاق تعاون ايران با نام ﺑزرﮔﺗرﯾن سامانه نمايشگاهي و خريد و فروش صنايع ساخت و ساز خبر داد و گفت: سامانه خريد و فروش صنعت ساختمان به زبان هاي فارس، انگليسي، عربي، روسي داراي دامين ها و وب سايت هاي مختص با همان محدوده جغرافيايي است.

وي ابراز داشت: اين سامانه قابليت جستجو بر حسب محصول مشابه توليدي شركت هاي مختلف، شركت هاي واردكننده و توليدكننده يك محصول، ايجاد ساختارهاي مزايده اي، شركت هاي پيمانكاري و خدمات مهندسي را دارا خواهد بود.