تعيين تكليف اصلاح قانون بخش تعاون در مجلس شوراي اسلامي خواسته ي اصلي ما از نمايندگان مجلس است. 1399/08/28

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ دكتر كبيري معاونت تعاون وزارت متبوع عصر امروز در نشست هم انديشي با تعاونگران استان با اشاره به طرح اصلاح قانون بخش تعاون گفت: اين طرح 9 سال در مجلس بلاتكليف مانده است كه اين امر چه براي مجلس و چه بخش دولتي اتفاق خوبي نيست.

وي با اشاره به اهميت اين لايحه گفت: تعليق اين طرح موجب ضعيف شدن بخش تعاون مي باشد چرا كه نكات مثبت در اين لايحه نيز مسكوت مانده است، بايستي هر چه سريع تر تصميمات لازم در خصوص رد يا تصويب اين طرح گرفته شود.

كبيري در خصوص جلسه با اتاق هاي تعاون استان ها اظهار كرد: اتاق تعاون خراسان رضوي به عنوان ميزبان اقدام به برگزاري وبينار با دعوت از اتاق هاي تعاون سراسر كشور و حضور اين معاونت جهت شنيدن صحبت ها بدون واسطه نمايد.

معاونت تعاون در ادامه افزود: با جديت طرح توسعه شفافيت كه يكي از محور هاي اصلي اين وزارت خانه است را دنبال مي كنيم و اجازه نمي دهيم اين بخش توسط دولت يا فرد خاصي به گروگان گرفته شود.

وي افزود: بخش تعاون 94 هزار تعاوني فعال در سطح كشور دارد و معتقد هستيم بايستي تمامي تعاونگران حق حضور در اتاق تعاون را داشته باشند.

كبيري با اشاره به يكي از مواد لايحه اصلاح قانون بخش تعاون گفت: حداقل يك نفر از هر رسته بايستي در تركيب هيأت رئيسه اتاق هاي تعاون باشد تا بخش تعاون بتواند به سهم خود در اقتصاد كشور دست يابد.

همچنين در ادامه با اشاره به نظريه هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران مبني بر توسعه شفافيت گفت: خوشبختانه مديران اتاق تعاون ايران مدافع اين نظريه و موافق چرخش نخبگان در همه ي زمينه ها هستند كه اين باعث افتخار است.

كبيري در خاتمه با اشاره به استفاده از ظرفيت جوان ها و ايده هاي خلاقانه و نوآورانه آن ها گفت: اين ايده ها در كنار تجربه دنيا ديدگان مي تواند باعث بهبود فضاي بخش تعاون شود.