رئيس اتاق تعاون: اعتقاد داريم با فرهنگ كار جمعي نواقص و مشكلات در بخش تعاون مرتفع خواهد شد. 1399/06/19

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ همزمان با گراميداشت هفته تعاون مديركل، مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي و مديريت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مشهد با حضور در اتاق تعاون استان با اعضاي هيئت رييسه اين اتاق ديدار و گفت و گو كردند.

در اين جلسه سيد حسين مجتبوي رئيس اتاق تعاون استان ضمن تشكر از حضور گرم و صميمي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و هيأت همراه در سخناني گفت: خوشبختانه همگرايي و هم افزايي خوبي در بخش تعاون با حضور اعضاي هيئت رييسه جديد شكل گرفته است و اميدواريم بتوانيم از اين ظرفيت در جهت ارتقاء اتاق و استمرار خدمات به شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها استفاده نماييم.

مجتبوي گفت: در اتاق تعاون استان كار جمعي، خرد جمعي و يك حركت جديد بر مبناي قوانين و دستورالعمل ها عينيت و توسعه پيدا كرده است و اعتقاد داريم با فرهنگ كار جمعي نواقص و مشكلات در بخش تعاون نيز انشاءا... مرتفع خواهد شد.

سنجري در اين جلسه ضمن تبريك هفته تعاون در سخناني اظهار كرد: نگاه و نگرش ما در استان استفاده از تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي بسيار خوبي است كه در اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني استان وجود دارد و اتاق مي بايست از اين ظرفيت ها بدرستي در مقام تصميم گيري، تصميم سازي و اجراي قوانين بخش تعاون استفاده نمايد.

وي در ادامه افزود: ما ظرفيت هاي بسيار ارزشمند و خوبي در استان داريم كه بايد اين ظرفيت ها در كنار هم قرار گرفته شود و از آنها براي تقويت و ارتقاء بخش تعاون استفاده نماييم.

سنجري در اين ديدار ضمن شنيدن كامل سخنان اعضاي هيئت رييسه اتاق گفت: قوانين در بخش تعاون به خوبي ديده شده است لذا ما در بحث اجرا نياز به مطالبه گري داريم و عملكرد خود را بايد آسيب شناسي كنيم و تلاش كنيم تا اين حوزه پويا و فعال گردد.

وي در ادامه با اشاره به همراهي اين اداره كل با اتاق در جهت رفع برخي مشكلات گفت: آنچه براي ما حائز اهميت است همراهي، همدلي، سلامت كاري و حركت بر مدار قانون است و اميدواريم اتاق تلاش نمايد با فكر و ايده هاي جديد، تكميل زنجيره ها و شبكه سازي بدنبال برنامه ريزي هاي كلان و تقويت اين بخش باشد.

شايان ذكر است در ادامه هر يك از اعضاي حاضر در جلسه به بيان نقطه نظرات خود در ارتباط با همكاري و همراهي اداره و اتاق پرداختند.