بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران هفته تعاون، را به جامعه بزرگ تعاون كشور تبريك و تهنيت گفت 1399/06/12

بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران هفته تعاون، را به جامعه بزرگ تعاون كشور تبريك و تهنيت گفت.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي و به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، متن پيام به اين شرح است:

امروزه كارآمدي شيوه اقتصاد تعاوني در ايجاد زمينه حضور ضابطه مند و برنامه محور آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي بر هيچ كس پوشيده نيست و اهم محورهاي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و مفاد اقتصاد مقاومتي و بسته اقتصادي پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي نيز بر مردمي شدن اقتصاد تاكيد دارند. خوشبختانه در سالي كه گذشت شاهد رويدادهاي مهمي براي پيشبرد امور تعاون بوديم كه نقطه عطف آن فرصت طرح ديگاه‌ها و برخي مطالبات بخش تعاوني در محضر رهبر معظم انقلاب بود كه معظم‌له با تاييد بر كارآمدي تعاوني‌ها در تجميع سرمايه ها، بار ديگر برحمايت خود ازاين بخش مردمي تاكيد فرمودند.

با مساعي معموله حضور تعدادي از وزرا و رييس كل بانك مركزي و معاونين قوه قضائيه و….در اتاق و امضاي تفاهم‌نامه هاي مشترك و حضور در جلسات با روساي قواي سه گانه و فرصت طرح ديدگاه‌ها از تريبون مجلس و در صحن علني و استقبال از پيشنهاد مطروحه اتاق تعاون براي تعيين كميته اي بمنظور رصد نحوه اجراي قوانين مصوب در حوزه تعاوني‌ها دست‌آورد آن بود.

حضور موثر در جلسات شوراها و مجامع عالي اعم از شوراي پول و اعتبار؛ شوراي عالي بورس؛ شوراي عالي واگذاري؛  شوراي نظارت براجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و شوراي توسعه صادرات غير نفتي و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و……..منتج به ايجاد باور در نزد مراجع ذيربط تصميم سازي و تصميم گيري اقتصادي ميگردد كه آثار و تبعات آن در حال تحقق است همچنين در عرصه بين‌المللي استفاده از ساز و كار عضويت در اتحاديه بين المللي تعاون( I.C.A )و حضور سفرا و وابستگان بازرگاني كشورهاي مختلف در اتاق زمينه تعاملات را براي كمك به توسعه صادرات فراهم نمود.

تمامي اين اقدامات و بسياري ديگر كه طرح آنها در حوصله اين پيام نمي گنجد، تماماً در راستاي وظايف تسهيلگري و زمينه سازي و ستادي اتاق تعاون براي گشودن راه‌هاي فراروي پيشبرد امر تعاوني‌ها انجام مي‌پذيرد البته حضور نمايندگان اتاق در هيات‌هاي بدوي مالياتي و بيمه نقش تاثيرگذاري در كمك به تامين خواسته‌هاي تعاوني‌هاي ذينفع داشته است و هر آنچه توفيق بوده نتيجه تعاملات گسترده مديران شركت‌ها و اتحاديه ها و اتاق‌هاي تعاون بويژه كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بوده كه مصداق تعاون بين تعاونگران است كه اميدواريم كماكان استمرار داشته باشد.

اتاق تعاون از مدتها پيش براي برگزاري يك گردهمايي بزرگ در هفته تعاون تدارك ديده بود كه بعلت محدوديت‌هاي كرونايي به فرصتي ديگر موكول ميگردد. از خداوند متعال به احترام خون امام حسين(ع)و ياران باوفايش كه امسال هم توفيق عزاداري محرم را عليرغم تمامي تضييقات نصيب دوستداران اهل بيت نمود، رفع جميع بليّات از سر آحاد بشريت و توفيقات روزافزون تعاونگران را مسئلت مي‌نمايم.

خدايا چنان كن سرانجام كار    تو خشنود باشي و ما رستگار

هفته تعاون بر كلّيه تلاشگران عرصه تعاون مباركباد.

بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران