پيام تبريك رياست اتاق تعاون استان به مناسبت فرا رسيدن هفته تعاون 1399/06/12

(هفته تعاون گرامي باد)

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ سيدحسين مجتبوي (رياست اتاق تعاون استان) در پيامي فرارسيدن هفته تعاون را به تعاونگران خراسان رضوي تبريك گفت.

در متن اين پيام آمده است:

 بسم الله الرحمن الرحيم

در پيچيدگي هاي دنياي كنوني و با توجه به تأثير منفي بيماري همه گير كوويد-19، انسان ناگزير به همكاري، همياري، تعـاون و بهره گيري از خرد جمعي و همفكري گروهي است.

يكي از مهمترين جلوه هاي اين همكاري و همياري تجميع سرمايه هاي خرد جهت انجام كارهاي بزرگ مي باشد كه آن را مي توانيم در شكل گيري تعاوني هايي شاهد باشيم كه در فعاليت هاي متعدد مشغول ايفاي نقش هستند.

امروزه تعاوني ها از طريق اجتماعي كردن مسئوليت ها و ايجاد يك نظام اقتصادي، بستر مناسبي جهت متحول كردن جامعه انساني در بخش هاي مختلف بويژه اقتصاد و شكوفايي، توسعه متوازن و عدالت اقتصادي مي باشند.

در واقع، جوهره تعاون در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به دليل جايگاه مهمي كه براي آن در قرآن كريم تبيين شده، يادآور اهميت توجه به ارزش‌هاي انساني مبتني بر همبستگي، مشاركت، اتحاد و مسئوليت پذيري اجتماعي است.

اينجانب ضمن گراميداشت تقارن هفته تعاون با ايام محرم حسيني، تندرستي و سعادت تعاونگران استان و خانواده هاي محترم آنان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

همتتان بلند و گامهايتان استوار باد.

و من الله تـوفيق

سيدحسين مجتبوي