آغاز هفته تعاون گرامي باد 1399/06/12

هفته_تعاون_گرامي_باد

✅ آغاز هفته تعاون كه تجلي گر احياي ارزشهاي مبتني برهمبستگي و مشاركت اجتماعي ميباشد را به تمامي فعالان، مديران و تعاونگران استان تبريك و تهنيت عرض مينمائيم.

🔉 (روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي)