مجتبوي: اجراي قانون هاي مصوب اصل 44 درخواست ما از دولت مي باشد. 1398/03/22

در ادامه بازديدها، پيگيري و رسيدگي به مشكلات اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني استان در سال جديد از اتحاديه تعاوني هاي بانوان استان و شركت تعاوني توسعه استخر انديشه بازديد به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ در اين بازديد كه با حضور مهندس سنجري مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مجتبوي رئيس اتاق تعاون، مهندس نظام مدير كل تامين اجتماعي استان، سروري مديريت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مشهد، ابوي دبير اتاق تعاون استان، معاونين بانك توسعه تعاون و ديگر مديران و كارشناسان مرتبط صورت گرفت، ابتدا عليخاني مدير عامل اتحاديه بانوان ضمن تشكر از حضور مديران استاني در اين مجموعه طي سخناني گفت: اتحاديه تعاوني هاي بانوان استان در سال 1390 و با عضويت 30 شركت تعاوني فعاليت خود را آغاز كرد و تا كنون تعداد تعاوني هاي عضو اين اتحاديه به بيش از 50 شركت تعاوني رسيده است.

 وي در اين جلسه به دغدغه و مشكلات اين اتحاديه از جمله عدم توانايي در پرداخت حق بيمه كارگران و بيمه هاي تامين اجتماعي، عدم دريافت تسهيلات بانكي، بحث هزينه هاي مربوط به برق، گاز و ... پرداخت و گفت: بخش عمده اي از فعاليت هاي اتحاديه مشتمل بر بازديد از تعاوني هاي بانوان، بازديد و بررسي مشكلات تعاوني هاي فعال و نيمه فعال، تشكيل جلسات هم انديشي بسترسازي به منظور توسعه و ترويج صنايع دستي و ايجاد فرصت هاي شغلي در اين زمينه و برگزاري نمايشگاه هاي مختلف مي باشد و اميدواريم بتوانيم مشكلات موجود را از پيش رو برداريم.

مهندس مجتبوي رياست اتاق تعاون استان، ضمن ابراز خوشنودي از حضور مديران استاني در بازديد ها با اشاره به نقش غير قابل انكار بانوان در جامعه گفت: بانوان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و بايستي استراتژي هايي را تبيين كنيم كه بتوان از ظرفيت بانوان بهره ببريم چرا كه بانوان مي توانند نقش بسيار مهمي را در تقويت و ارتقاء فعاليت هاي اقتصادي ايجاد نمايند.

وي افزود: بانوان از توانمندي لازم براي مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي و كمك به گرداندن چرخ اقتصاد كشور برخوردار هستند و با تلاشي مستمر مي توانند حتي از مردان نيز در عرصه كارآفريني و اشتغال زايي جلوتر گام بردارند.

مجتبوي در ادامه با اشاره به اهميت نقش شركت هاي تعاوني بانوان و حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در اشتغال گفت: با همكاري و تعامل همه مسئولين بايستي مشكلات و موانع شركت هاي تعاوني آسيب شناسي شود، اجراي قانون هاي مصوب اصل 44 درخواست ما از دولت مي باشد چرا كه بايد در جهت تقويت و ترويج فرهنگ تعاون گام برداشت.

رئيس اتاق تعاون استان در خاتمه گفت: مسائلي چون هدايت سرمايه و جذب مشتري و ورود به بازار، تلاقي امور شركت زن در اجتماع و خانواده، تبعيض هاي جنسيتي، وجود قوانين دست و پاگير و بروكراسي هاي موجود و مشكل در تامين نقدينگي لازم از جمله محدوديت ها و موانع در مسير كارآفريني و اشتغال بانوان مي باشد.

در ادامه مهندس سنجري مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي طي سخناني اظهار كرد: بدون شك توسعه، تقويت و تحكيم موقعيت اتحاديه تعاوني هاي بانوان اثر بسزايي در ارتقاء روحيه مشاركت و حضور بانوان در جامعه و بهبود معيشت خانواده دارد.

وي ضمن تشكر از نگاه كارآفرينانه اين اتحاديه گفت: توجه به ظرفيت بانوان استان در شاخص هاي توسعه بسيار مهم است و ما بايد از اين ظرفيت ها بدرستي در جهت ارتقاء ، پويايي، حق طلبي و رشد اتحاديه بانوان استفاده كنيم.

مهندس سنجري با اشاره به نرخ مشاركت و نرخ بيكاري بانوان و مقايسه اي آن با سال هاي قبل اذعان كرد: اگر بخواهيم سهم خواهي و مطالبه گري در اين خصوص داشته باشيم بايد از اين آمار و اطلاعات آگاهي درستي داشته و از ظرفيت هاي موجود به خوبي استفاده نماييم.

مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان در ادامه مطالب خود افزود: بخش تعاون يكي از مهم ترين بخش ها در نظام اقتصادي است و همه ما بايد تلاش كنيم تا از اين ظرفيت در جهت ارتقاء سهم تعاون و ترويج و گسترش اين فرهنگ استفاده نماييم ما بايد در حوزه بانوان تخصصي و كارشناسي ورود پيدا كرده و با برنامه باشيم و بايد بدانيم كه در سال جديد مي خواهيم به كجا برسيم.

سنجري در خاتمه به برنامه هاي حوزه خانواده و ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: بايد بدانيم كه در حوزه اقتصاد و معيشت چكار كرده ايم و بايد تفاوت بخش مردمي تعاون و بخش خصوصي به خوبي مشخص و قابل مشاهده باشد وي هدف اصلي از اين بازديد ها را پيگيري و حل مسائل و مشكلات شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها در سال رونق توليد عنوان كرد و گفت: بر اساس الگوي اقتصاد مقاومتي، بخش تعاون نه ‌تنها در مردمي كردن و مشاركت شهروندان در اقتصاد نقش مهمي دارد بلكه در ايجاد اشتغال پايدار بسيار موثر است.

لازم به ذكر است در ادامه مديركل تامين اجتماعي و مدير اعتبارات بانك توسعه تعاون به ارائه ي توضيحاتي در خصوص بيمه و تسهيلات پرداختند.

.