سيدحسين مجتبوي در نشست مشترك با مقام عالي وزارت: بخش تعاون يكي از سه ركن اصلي اقتصاد كشور مي باشد. 1397/10/16

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ سيدحسين مجتبوي در جلسه بررسي ديدار و گفتگو وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با تعاونگران در مشهد ضمن خير مقدم اظهار كرد: بخش تعاون يكي از سه ركن اصلي اقتصاد كشور است كه ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالايي در بخش هاي مختلفي دارد، ولي متاسفانه اين بخش نتوانسته به جايگاه اصلي خود در اقتصاد كشور دست پيدا كند.

وي با اشاره به آمار عملكرد استان گفت: استان خراسان رضوي هفت هزار تعاوني و بيست و هفت اتحاديه فعال استاني دارد و اتاق تعاون با حضور مديران اتحاديه هاي استاني كه اكثرا مسئولين اتحاديه هاي كشوري نيز هستند، به عنوان پارلمان اين بخش خواستار رفع مشكلات مي باشد.

رئيس اتاق تعاون استان با اشاره به حضور دكتر كبير معاونت تعاون وزارت خانه در اتاق تعاون ايران، خواستار استمرار اينگونه جلسات گرديد و افزود: اين جلسات باعث گره گشايي مشكلات پيش روي اتاق ها، تعاوني ها و اتحاديه هاي تعاوني مي گردد.

همچنين در خصوص جلسات با مقام عالي وزارت گفت: يكي از درخواست هاي اتاق هاي تعاون برگزاري جلسات روساي اتاق ها، هر سه يا چهار ماه با جنابعالي مي باشد.

مهندس مجتبوي افزود: تشكيل واحد آمار از جمله درخواست هاي اصلي اتاق ها مي باشد كه خلع آن در كشور و استان احساس ميشود و متاسفانه تا كنون آمار درستي از تعاوني ها در كشور و شاخصه هاي اقتصادي بخش در دست نيست.

رئيس اتاق تعاون استان در ادامه از مقام عالي وزارت درخواست كرد حتي الامكان شركت هاي تحت پوشش شستا، كارت هاي بازرگاني خود را به منظور رسيدن به درآمد پايدار از اتاق هاي تعاون دريافت نمايند.

وي همچنين در خصوص انتقال امتياز دانشگاه علمي و كاربردي به اتاق تعاون گفت: با عنايت به مصوبه شوراي عالي اداري كشور، مراكز علمي كاربردي وابسته به دستگاه هاي دولتي بايد تا پايان سال ۹۸-۹۷ به بخش غيردولتي واگذار و يا منحل شوند، بر همين اساس اتاق تعاون خواستار انتقال امتياز دانشگاه علمي و كاربردي تعاون به اتاق مي باشد، كه حمايت مقام عالي وزارت، قطعا راه گشا خواهد بود.

 مجتبوي در ادامه با اشاره به ضمانت نامه هاي درخواستي سازمان تامين اجتماعي از تعاوني هاي تاكسيراني بابت بيمه تاكسيرانان گفت: ما خواستار تعديل اين ضمانت نامه ها هستيم كه در همين راستا مهندس زدا، سرپرست سازمان تامين اجتماعي كشور جهت رفع مشكل تعاوني ها قول بررسي لازم را اعلام نمود.

رئيس اتاق تعاون استان خواستار تاكيد و دستور مقام عالي وزارت در استفاده از شبكه هاي توزيع تعاون در سراسر كشور جهت توزيع كالاهاي اساسي توسط مسئولين ذيربط دولتي شد.

مجتبوي همچنين با اشاره به همسو بودن اهداف اتاق و اداره كل در جهت بهبود وضعيت تعاوني هاي استان درخواست واگذاري ساختمان هاي مازاد و در اختيار اداره كل تعاون به اتاق و اتحاديه هاي استاني را نمود.

وي با اشاره به اعمال تبعيض توسط سازمان جهاد كشاورزي استان بين اتحاديه ها و تعاوني هاي كشاورزي و دامپروري تحت پوشش تعاون و اتحاديه تعاوني هاي روستائي خواهان بررسي و پيگيري آن توسط مقام عالي وزارت گرديد.

وزير تعاون در ادامه، ابتدا با اشاره به مشكلات موجود بخش تعاون گفت: مسئولان دولتي براي شنيدن مشكلات مردم گوش شنوا دارند و بايستي براي حل و فصل آنها اقدامات مساعدي را انجام دهند، چرا كه مردم به واسطه ي فضاي مجازي و رسانه ها دسترسي به اخبار و اطلاعات را دارند.

وي تعاون را در ايران نقش بالنده‌اي هم در اقتصاد و هم در دوران تحريم دانست و با اشاره به شرايط تحريمي گفت: يكي از راهكارهاي مديريت و خروج از تحريم تعاوني‌ها هستند.

دكتر شريعتمداري در ادامه افزود: در گذشته چون در دوره‌اي نظارت خوبي بر عملكرد تعاوني‌هاي صورت نگرفته است، اتفاقات بدي در اين حوزه افتاد و لطمه‌هايي ايجاد شد اما فكر مي كنم در اين دوره به تفاهم برسيم و با نظارت بر فعاليت آنها، بتوانيم به صورت هدفمند به مشكلات آنها رسيدگي كنيم.

وي با اشاره به نگاه سنتي گذشته به تعاون اظهار كرد: اين نگاه باعث شده امروزه در جامعه حتي در سطوح نخبگان به تعاون به عنوان اقتصاد ايران انديشيده نشود و تعاون را از انواع بنگاه داري ها به شمار مي آورند، فكر نو و انديشه ي نو در حوزه ي تعاون بايستي انجام شود؛ بايد تعاوني هاي برتر را شناخت و از آن ها الگو گرفت.

وزير تعاون در ادامه افزود: بايد به سمت اصلاح اين تفكر رفت چرا كه تعاون فرهنگ مشاركت طلبانه و برش داوطلبانه ست و در دنيا نرخ گذاري مي شود و بايستي تعاون به حق خود در اقتصاد كشور برسد.

دكتر شريعتمداري با اشاره به لزوم استفاده از نيروهاي انديشمند و جوان در سمت هاي اجرايي گفت: نيروي جوان فكر نو را به همراه مي آورد و باعث رونق اقتصاد كشور مي گردد.

وي ابراز داشت: وزارت تعاون و اتاق تعاون ضعيف موجب از بين بردن تعاوني ها مي باشد، براي ارتقاي اين بخش لازم است اتاق و وزارت در راستاي يكديگر قدم برداشته و با كمك به هم بخش تعاون را در راستاي تسهيل گري، تشويق، ربلاتوري و اجراي عمل رونق بخشند.

وزير تعاون با تاكيد بر اجراي كارها توسط اتاق تعاون افزود: هيچ كار اجرايي عملياتي در اين حوزه ي نبايد توسط وزارت خانه انجام شود و هر قسمتي كه اين موضوع رعايت نمي شود بايد قطع گردد، وظيفه ي وزارت خانه فقط نظارت بر انجام امور مي باشد.

وي خطاب به رئيس اتاق تعاون استان گفت: امورات تعاون در مجموع به دو بخش، (يك) اجرايي عملي كه توسط شما صورت خواهد پذيرفت و بخش دوم مربوط به نظارت خواهد بود كه توسط وزارت تعاون انجام خواهد شد.

چند اصل كلي در حوزه ي تعاون مطابق اقتصاد روز دنيا بايستي اصلاح گردد: جدا شدن نظارت و اجرا از همديگر، شايسته سالاري، جوان گرايي، استعداد جوانان در اداره كردن محيط، فكر و انديشه ي نو همچنين بايد ضعف و پراكندگي قوانين و آمار و عملكرد تعاون را جز مشكلات اصلي برشمارد و بايستي نسبت به اصلاح آن اقدامات لازم انجام گردد.

دكتر شريعتمداري با اشاره به توزيع كالاهاي اساسي در كشور گفت: اين كالاها بايستي از طريق شبكه هاي تعاون با كمك اتاق تعاون به دست مردم برسد و اين مسئله در مجلس، دولت و هم به اتاق تعاون ابلاغ گرديده است.

وي در پايان افزود: شناخت از توانايي هاي استان كمك به بهبود وضعيت اقتصاد آن استان ميكند، شوراي هماهنگي رفاه در استان با حضور اتاق تعاون، بانك توسعه و مجموعه هاي مرتبط به جهت بهبود اقتصاد در استان راه اندازي شود، تا در كنار توريسم زيارتي، صنايع دستي، سرمايه ها و مغازه هاي كوچك و خرد بايد با همكاري زيرمجموعه هاي مرتبط به نمايش گذاشته شود.

لازم به ذكر است در اين جلسه هر يك از اعضاي هيأت رئيسه و مديران عامل اتحاديه هاي استان به بيان نكته نظرات خود پرداختند و دكتر شريعتمداري پس از شنيدن مشكلات حاضرين و درخواست رفع آنها، توضيحاتي ارائه نمود.