ديدار اعضاي هيأت مديره و بازرسين اتاق تعاون استان با مديركل، مديريت تعاون و رئيس حراست اداره كل 1400/01/19

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ اعضاي هيأت رئيسه و بازرسين اتاق تعاون خراسان رضوي با حضور در دفتر مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان با مديركل، مديريت تعاون و رئيس حراست اين اداره كل ديدار و گفت و گو كردند.

اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي در اين ديدار ضمن تبريك سال نو با اشاره به شعار سال گفت: بايستي پشتيبان بخش تعاون بود و به آن اعتماد كرد اگر حلقه هاي توليد به هم وصل شوند درآمد بيشتر و ارزش افزوده بالاتر ايجاد مي شود، در نتيجه توليد از حالت ركود خارج مي شود.

وي يادآورشد: جايگاه تعاون در كشور بايستي به درستي تبيين شود چرا كه واگذاري امور به بخش خصوصي ميتواند تحول زيادي در حوزه اقتصاد ايجاد نموده و زمينه رفاه اجتماعي را براي آحاد جامعه فراهم آورد.

رئيس اتاق تعاون استان در ادامه با اشاره به محوريت اتاق تعاون، آن را موتور محركه اين بخش و تعاونگران دانست و افزود: در حال حاضر تعاون نتوانسته سهم خود را در اقتصاد بدست آورد و بايستي براي توسعه اين بخش كار كارشناسي شده را سرلوحه امور خويش قرار بدهيم.

دكتر پناه مديركل تعاون نيز در اين ديدار طي سخناني اظهار كرد: سابقه تعاون به قدمت زندگي اجتماعي انسان هاست و اعتقاد دارم اتاق تعاون استان متولي بخش تعاون است و هر كجا رفتار مبتني بر تعاون پرنگ بوده توفيق رفيق راه شده و هر زمان فرهنگ و رفتار تعاوني كم رنگ گرديده موفقيت در اين بخش به تاخير افتاده است.

وي در ادامه افزود: شركت تعاوني يك ساختار است و تعاوني ها مي بايست ماهيت خود را همگام با توسعه، رشد و پيشرفت جامعه  همسو نمايد و گام به گام تغييرات اجتماعي خود را توسعه دهد.

مديركل تعاون خاطر نشان كرد: ما وظيفه داريم بخش تعاون را به درستي آسيب شناسي نموده و در جهت اصلاح و در رفع موانع آن گام برداريم تا بتوانيم به خوبي از آن پشتيباني كنيم.

دكتر پناه اظهار داشت اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي آمادگي كامل جهت همكاري همه جانبه با تعاوني ها و بخش غير دولتي جهت تحول در حوزه تعاون را دارد و انتظار داريم پيشنهادات اصلاحي بدواً در بخش تعاوني تهيه و در ادامه به اين اداره كل انعكاس يابند و اين اداره وظيفه خود مي داند در جهت عملياتي شدن آنها هماهنگي لازم را انجام نمايد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي در ادامه ضمن توصيه به همكاري، هماهنگي و تعامل در توسعه بخش تعاون گفت: اقتصاد مقاومتي مي تواند با تعاون شروع و با تعاون نيز به تكامل دست يابد شما به صورت ميداني در بطن تعاون حضور داريد و با مسائل اين بخش در تماس مستقيم هستيد بنابراين بايد افكار و نظرات اصلاحي و پيشنهادات پخته از سوي شما مطرح و ارائه شود.

پناه در خاتمه سخنان خود گفت: معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بسيار با برنامه و در حوزه تحول بخش تعاون جدي و پر انرژي است و هيچگاه به اين اندازه از تعاون حمايت نشده است و تاكيد اين معاونت نيز هميشه بر حمايت از جوانگرايي، تسهيل ورود جوانان و افكار جوان در بخش تعاون بوده است.

وي در پايان ابراز اميدوراي كرد نيروهاي نسل جديد با افكار نو در غالب تعاوني هاي نسل جديد وارد عرصه تعاون شوند و در نهايت با بهره گيري از تكنولوژي جديد است كه خواهيم توانست سهم بخش تعاون را در ايران بصورت واقعي افزايش دهيم.

مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي نيز در ادامه ضمن تبريك ايام شعبانيه به ترسيم اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده در اين حوزه پرداخت و طي سخناني گفت: برنامه ها و فعاليت هاي ما در سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدائي ها برمبناي تحقق اهداف و ارتقاء بخش تعاون خواهد بود و دراين راستا بدنبال مشاركت حداكثري با اتاق تعاون،شركت هاي تعاوني، اتحاديه ها و تعاونگران استان هستيم.

وي افزود: در تلاشيم موانع و مشكلات موجود در بخش تعاون را آسيب شناسايي كرده و با همكاري و همفكري يكديگر در جهت رفع اين موانع تلاش كنيم.

مختاري در همين رابطه گفت: تعامل،همكاري و هم افزايي شرط موفقيت در بخش تعاون و تمامي امور است و ما بايد در اين مسير تقويت كننده و پشتيبان يكديگر باشيم.

مديريت تعاون اداره كل خاطر نشان كرد: بخش تعاون در استان بايد نماد همدلي، رفاقت و صميميت باشد و رسيدن به تعهدات تنها در سايه همكاري و تعامل است كه اين موضوع خوشبختانه در سطح استان از جايگاه بسيار ارزشمندي برخوردار است.

شايان ذكر است هر يك از اعضاي هيأت رئيسه و بازرسين اتاق نيز به بيان نكته نظرات خود پرداختند.