امضا تفاهم نامه آموزشي في ما بين اتاق تعاون خراسان رضوي و سازمان فني و حرفه اي استان 1397/10/25

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ تفاهم نامه همكاري آموزشي به منظور ضرورت همكاري بيشتر به امضا رئيس و دبير اتاق تعاون و مديركل سازمان فني و حرفه اي استان رسيد.

بر اساس اين گزارش، مهندس مجتبوي رئيس اتاق تعاون استان در اين نشست بر لزوم آموزش تعاوني ها تاكيد و همكاري في ما بين اين دو مجموعه را مثبت ارزيابي كرد.

وي افزود: هدف از انعقاد اين تفاهمنامه برآوردن نياز استان به منابع انساني توانمند و كارآمد و داراي تجارب فني، مهارتي و حرفه اي، نيازسنجي، تدوين و بازنگري استانداردهاي آموزش شغل و شايستگي هاي حرفه اي، استفاده از توان و ظرفيت هاي علمي موجود و در اختيار اتاق و سازمان، همكاري در خصوص توانمندسازي و ارتقاء سطح علمي و مهارتي اتاق تعاون و شركتهاي تعاوني و غيره مي باشد.

مديركل سازمان فني و حرفه اي استان نيز ضمن ابراز خوشنودي از اين انعقاد تفاهم نامه گفت: صاحبان مشاغل بايد سرفصل آموزشي ارائه دهند، چرا كه آنها به مشكلات بخش خود واقف هستند.

وي با اشاره بر ضرورت همكاري با توجه به مهارت آموزي توسط فني و حرفه اي به توانمندي واحدهاي تعاوني افزود: ارتقاء شاخص‏هاي توسعه و رشد كشورها و گسترش هر چه بيشتر در عرصه خدمات آموزشي همچنين ارتقاي بهره وري نيروي كار مستلزم توانمندسازي منابع انساني و شاغلين در اين بخش است از اين رو آموزش هاي مهارتي براي تربيت نيروي كار ماهر و پايداري شغلي فعالان در اين عرصه از اهميت ويژه برخودار است.

اين تفاهم نامه در راستاي كمك به اشتغال تعاونگران، افزايش همكاري هاي آموزشي، استفاده بهينه از امكانات و توانمندي هاي دو دستگاه و به منظور ايجاد هماهنگي و يكپارچه سازي در امر سياست گذاري، هدايت، حمايت، اعتبار سنجي و نظارت بر آموزش مهارت هاي بخش تعاون، با امضاء مهندس مجتبوي و هادي ابوي طرقبه رئيس و دبير اتاق تعاون خراسان رضوي و دكتر رحيمي مديركل سازمان فني و حرفه اي استان انعقاد شد.

از اهداف اين تفاهم‌نامه مي‌توان به ارتقا سطح توانمندي‌هاي مهارتي تعاونگران، ساماندهي افراد آموزش‌ديده و داراي مهارت و كارآموزان فني و حرفه‌اي در قالب تعاوني‌هاي اشتغال‌زا، بسترسازي و ارائه خدمات آموزشي به جامعه هدف طرف‌هاي تفاهم‌نامه و همچنين رفع مشكلات تعاوني‌هاي موجود اشاره كرد.

گفتني است اعتباراين تفاهمنامه از سال 1397 به مدت سه سال شمسي است.